porady prawne

Prawo wspólnot mieszkaniowych – obsługa nieruchomości

 

Kancelaria Zawadzki specjalizuje się również w prawie wspólnot mieszkaniowych i obsłudze nieruchomości. Na zlecenie naszych Klientów możemy zadbać o właściwe przygotowanie wszelkich pism, uchwał i regulaminów związanych z działaniem wspólnoty. Zapewnimy też zgodność zapisów umów zawieranych z firmami zewnętrznymi z zapisami prawa o nieruchomościach oraz obowiązkach ich właścicieli i zarządców. Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach sądowych i administracyjnych zarówno w przypadku występowania przeciw członkom wspólnoty naruszającym jej interesy, jak i podmiotom zewnętrznym – dostawcom usług czy organom władz samorządowych lub państwowych.
Korzystanie z usług Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Zawadzkiego to gwarancja przestrzegania prawa wspólnot mieszkaniowych w każdym aspekcie funkcjonowania. Dzięki współpracy z Kancelarią Zarząd Wspólnoty zyskuje pewność, że należycie zabezpieczone będą zarówno interesy wszystkich właścicieli lokalów, jak i całej Wspólnoty.


Prawnik dla wspólnot mieszkaniowych – oferta Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Zawadzkiego


Dzięki doświadczeniu zdobytemu w prawie wspólnot mieszkaniowych i praktycznych aspektach ich obsługi podczas wieloletniej współpracy z różnymi wspólnotami na terenie Szczecina oraz wpisowi na listę zarządców nieruchomości, jesteśmy w stanie zapewnić całościową obsługę prawną. Zagadnienia związane z windykacją wierzytelności, spory w sprawach dotyczących prób uchylania uchwał wspólnoty czy dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji od wykonawców robót budowlanych, to tylko niektóre przykłady zagadnień, w których może pomóc radca prawny. Wspólnoty mieszkaniowe są bardzo często zmuszone do prowadzenia działań wymagających znakomitej znajomości przepisów z różnych dziedzin prawa. Korzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii pozwala na wykluczenie ryzyka popełnienia błędów czy niedopełnienia procedur.


Oferujemy zawarcie umowy o stałej współpracy w zakresie bieżącej obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in.:
• bieżącej obsłudze prawnej nieruchomości i doradztwie prawnym,
• przygotowywaniu umów cywilnoprawnych,
• opracowywaniu regulaminów i statutów wspólnot oraz przygotowywaniu projektów uchwał,
• reprezentacji wspólnot w postępowaniach sądowych i administracyjnych (np. w postępowaniach o zapłatę należności czynszowych czy o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał wspólnot mieszkaniowych),
• windykacji należności,
• dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, np. prowadzenie spraw dotyczących wad w budynkach i sporów z wykonawcami robót budowlanych oraz innych usług,
• reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rzeczowego (w tym między innymi służebności przejazdu i przesyłu).

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.