porady prawne

Prawo wspólnot mieszkaniowych – obsługa nieruchomości

 

Kancelaria Zawadzki specjalizuje się również w prawie wspólnot mieszkaniowych i obsłudze nieruchomości. Na zlecenie naszych Klientów możemy zadbać o właściwe przygotowanie wszelkich pism, uchwał i regulaminów związanych z działaniem wspólnoty. Zapewnimy też zgodność zapisów umów zawieranych z firmami zewnętrznymi z zapisami prawa o nieruchomościach oraz obowiązkach ich właścicieli i zarządców. Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach sądowych i administracyjnych zarówno w przypadku występowania przeciw członkom wspólnoty naruszającym jej interesy, jak i podmiotom zewnętrznym – dostawcom usług czy organom władz samorządowych lub państwowych.
Korzystanie z usług Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Zawadzkiego to gwarancja przestrzegania prawa wspólnot mieszkaniowych w każdym aspekcie funkcjonowania. Dzięki współpracy z Kancelarią Zarząd Wspólnoty zyskuje pewność, że należycie zabezpieczone będą zarówno interesy wszystkich właścicieli lokalów, jak i całej Wspólnoty.


Prawnik dla wspólnot mieszkaniowych – oferta Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Zawadzkiego


Dzięki doświadczeniu zdobytemu w obsłudze wspólnot mieszkaniowych jesteśmy w stanie zapewnić całościową obsługę prawną wszystkim tego rodzaju podmiotom. Zagadnienia związane z windykacją wierzytelności, spory w sprawach dotyczących prób uchylania uchwał wspólnoty czy dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji od wykonawców robót budowlanych, to tylko niektóre przykłady zagadnień, w których świadczymy profesjonalną pomoc. Działania podejmowane przez wspólnoty zwykle nie ograniczają się do czynności regulowanych prawem nieruchomości, dlatego konieczna jest znakomita znajomość przepisów z różnych dziedzin prawa. Korzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii pozwala na wykluczenie ryzyka popełnienia błędów czy niedopełnienia procedur. Nasze wszechstronne, praktyczne doświadczenie gwarantuje zaś odpowiednie podejście do wszystkich aspektów związanych z zarządzaniem wspólnotą.


Obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych prowadzimy w ramach stałej współpracy obejmującej wszystkie sprawy dotyczące ich funkcjonowania, w tym m.in.:
• bieżącą obsługę prawną nieruchomości i doradztwo,
• przygotowywanie umów cywilnoprawnych,
• opracowywanie regulaminów i statutów wspólnot oraz przygotowywanie projektów uchwał,
• reprezentację wspólnot w postępowaniach sądowych i administracyjnych (np. w postępowaniach o zapłatę należności czynszowych czy o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwał wspólnot mieszkaniowych),
• windykację należności,
• dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, np. prowadzenie spraw dotyczących wad w budynkach i sporów z wykonawcami robót budowlanych oraz innych usług,
• reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rzeczowego (w tym między innymi służebności przejazdu i przesyłu).

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.