porady prawne

Dochodzenie odszkodowań – pomoc prawna

 

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań. Możemy podjąć działania zarówno w przypadku odmowy wypłaty, jak i w razie gdy ubezpieczyciel oferuje lub już wypłacił zaniżoną kwotę odszkodowania. Reprezentujemy także Klientów, którzy jeszcze nie kontaktowali się z ubezpieczycielem i zechcą, byśmy przeprowadzili całą procedurę w ich imieniu.


Nasze działania mogą dotyczyć odszkodowań za różnego rodzaju zdarzenia. Działamy w imieniu Klientów, którzy zostali poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, także takich, które nastąpiły z winy zarządcy drogi bądź z winy osób mających za zadanie dbałość o stan nawierzchni chodników czy przejść. Zajmujemy się również sprawami osób, które poniosły szkodę w związku z działaniami przewoźników lotniczych, kolejowych czy drogowych. Występujemy także w imieniu naszych Klientów z roszczeniami wobec biur podróży i organizatorów imprez turystycznych. Podejmujemy się także spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań w związku z działaniem podmiotów leczniczych, domagając się w imieniu naszych mocodawców wypłat za błędy popełnione w sztuce lekarskiej.


Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z firmami ubezpieczeniowymi, instytucjami leczniczymi, biurami podróży czy liniami lotniczymi. Dochodzimy także odszkodowań od organów administracji państwowej i samorządowej. W imieniu naszych Klientów występujemy z roszczeniami, prowadzimy negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania oraz przeprowadzamy likwidację szkody. W razie odmowy ze strony ubezpieczyciela czy innego podmiotu, do którego zgłaszamy roszczenie, reprezentujemy poszkodowanych przed sądami, prowadząc do wydania orzeczenia nakazującego zapłatę odszkodowania lub podwyższenie wartości już wypłaconej sumy.

 

Odszkodowania komunikacyjne – odmowy wypłat, zaniżone wartości


Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z wypłatą odszkodowań komunikacyjnych. Pomagamy w przypadku sporów z ubezpieczycielem, który niesłusznie odmawia wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu, odniesienia obrażeń, niemożności świadczenia pracy w następstwie wypadku czy poniesienia innych strat materialnych. Podejmujemy się również pomocy w sprawach, w których zakład ubezpieczeń zaniża oferowaną kwotę odszkodowania lub dokonuje niekorzystnej dla Klienta wyceny szkody.


Oferta dochodzenia odszkodowań Kancelarii Zawadzki


Kancelaria Zawadzki reprezentuje swoich Klientów, oferując pomoc m.in. w:
• postępowaniach o wypłatę odszkodowań z zakładami ubezpieczeń,
• dochodzeniu pełnej kwoty odszkodowania,
• uzyskiwaniu odszkodowania od sprawców szkód komunikacyjnych i innych,
• uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot,
• dochodzeniu odszkodowania za niewłaściwie wykonaną usługę turystyczną.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.