porady prawne

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań

 

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań. Możemy podjąć działania zarówno w przypadku odmowy wypłaty, jak i w razie gdy ubezpieczyciel oferuje lub już wypłacił zaniżoną kwotę odszkodowania. Reprezentujemy także Klientów, którzy jeszcze nie kontaktowali się z ubezpieczycielem i zechcą, byśmy przeprowadzili całą procedurę w ich imieniu. To sposób na ogromną oszczędność czasu potrzebnego do przeprowadzenia wszelkich formalności oraz zapoznania się z zasadami przyznawania odszkodowań. Pomoc Kancelarii pozwala również uniknąć stresu i uzyskać najlepsze możliwe warunki odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowań różnego typu – wszechstronna pomoc


Nasze działania mogą dotyczyć odszkodowań za różnego rodzaju zdarzenia. Działamy w imieniu Klientów, którzy zostali poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, także takich, które nastąpiły z winy zarządcy drogi bądź z winy osób mających za zadanie dbałość o stan nawierzchni chodników czy przejść. Zajmujemy się również sprawami osób, które poniosły szkodę w związku z działaniami przewoźników lotniczych, kolejowych czy drogowych. Występujemy także w imieniu naszych Klientów z roszczeniami wobec biur podróży i organizatorów imprez turystycznych. Podejmujemy się także spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań w związku z działaniem podmiotów leczniczych, domagając się w imieniu naszych mocodawców wypłat za błędy popełnione w sztuce lekarskiej.


Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach z firmami ubezpieczeniowymi, instytucjami leczniczymi, biurami podróży czy liniami lotniczymi. Dochodzimy także odszkodowań od organów administracji państwowej i samorządowej. W imieniu naszych Klientów występujemy z roszczeniami, prowadzimy negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania oraz przeprowadzamy likwidację szkody. W razie odmowy ze strony ubezpieczyciela czy innego podmiotu, do którego zgłaszamy roszczenie, reprezentujemy poszkodowanych przed sądami, prowadząc do wydania orzeczenia nakazującego zapłatę odszkodowania lub podwyższenie wartości już wypłaconej sumy. Wspomagamy w walce z zaniżonymi kwotami odszkodowań i odmowami wypłat, dochodząc praw naszych Klientów niezależnie od sytuacji.

 

Odszkodowania komunikacyjne – odmowy wypłat, zaniżone wartości


Odszkodowania komunikacyjne to jedne z najczęściej wypłacanych roszczeń. Jednocześnie nie są odosobnione przypadki, w których uzyskanie należnej kwoty jest utrudnione. Pomagamy w przypadku sporów z ubezpieczycielem, który niesłusznie odmawia wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu, odniesienia obrażeń, niemożności świadczenia pracy w następstwie wypadku czy poniesienia innych strat materialnych. Podejmujemy się również pomocy w sprawach, w których zakład ubezpieczeń zaniża oferowaną kwotę odszkodowania lub dokonuje niekorzystnej dla Klienta wyceny szkody.


Oferta dochodzenia odszkodowań Kancelarii Zawadzki


Kancelaria Zawadzki reprezentuje swoich Klientów, oferując pomoc m.in. w:
• postępowaniach o wypłatę odszkodowań z zakładami ubezpieczeń,
• dochodzeniu pełnej kwoty odszkodowania,
• uzyskiwaniu odszkodowania od sprawców szkód komunikacyjnych i innych,
• uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot,
• dochodzeniu odszkodowania za niewłaściwie wykonaną usługę turystyczną.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.